آناهید مهربون

آناهید فرشته ای ست زمینی....الهه ایست به پاکی آب....متولد هفدهم مرداد ماه سال یکهزار وسیصد ونود ویک خورشیدی که به اندازه همه شکلات های دنیا واسمون شیرینه....و مثل اسم قشنگش ناز و مهربون . . . .